Klienditeenindus +372 5692 9000

Veesõiduki nõutav varustus

Väikelaeva kategooriad

Väikelaeva kategooria määrab tootja. Konstruktsioonist ja lubatavatest hüdrometeoroloogilistest tingimustest lähtuvalt jagatakse väikelaevad nelja kategooriasse:

A kategooria (ookean)

Projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli ja laine kõrgus olla üle 4 meetri.

B kategooria (avameri)

Projekteeritud ja ehitatud avameresõiduks, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 8 pallini ja laine kõrgus kuni 4 meetrini.

C kategooria (rannalähedane)

Projekteeritud ja ehitatud rannalähedaseks sõiduks, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit.

D kategooria (kaitstud veed)

Projekteeritud ja ehitatud sõiduks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).


Väikelaeva kategooriad ja nõuded varustusele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 32 „Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareiseʺ2017 veesõidukil nõutav varustus

Varustuse nimetus A B C D C*
Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15-25 m + + + - Vaata tooteid
Päästeparv * + + - - Vaata tooteid
Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N* + + + - Vaata tooteid
Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt 50 N* - - - + Vaata tooteid
Purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks + + + - Vaata tooteid
3 punast säratuld* + + + - Vaata tooteid
3 punast langevarjuraketti* + + - - Vaata tooteid
2 tulekustutit* ja 1 tulekustutustekk* + + - - Vaata tooteid
1 tulekustuti * / ** - - + + Vaata tooteid
Pilsipump + + - - Vaata tooteid
Pilsipump või hauskar - - + + Vaata tooteid
Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart + + + - Vaata tooteid
Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale + + + + Vaata tooteid
2 ankrut koos ankruotstega + + - - Vaata tooteid
1 ankur koos ankruotsaga - - + + Vaata tooteid
Pukseerimisots + + + + Vaata tooteid
Pootshaak + + - - Vaata tooteid
Aerud või mõla - - + + Vaata tooteid
Esmaabivahendid + + + - Vaata tooteid
Udupasun või muu heliseade + + + + Vaata tooteid
Radaripeegeldi + + - - Vaata tooteid
Kajalood või lood + + - -
Hädarooliseade + + - -
Avariivarustus (teip, tööriistad, koonuskorgid jne) + + - - Vaata tooteid
Binokkel + + + - Vaata tooteid
Kompass + + + + Vaata tooteid
Jäätmekogumisvahendid + + + +
Triivankur + + - - Vaata tooteid

Selgitused:

* nõutav sertifikaat/markeering (SOLAS, CE või ISO)
** nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit
C* C-kategooria väikelaeva kasutamisel merel kuni 5 meremiili kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetrit kaldast on nõutav vähemalt D-kategooria varustus koos ** nõudegaJuhised väikelaeva registreerimisele ülevaatuse läbimiseks

Uus väikelaev ostetud kauplusest Eestis või toodud Eestisse.

Väikelaev tuleb esitada ülevaatuseks koos vastavusdeklaratsiooni ja omandiõigust tõendava dokumendiga Maanteeametile või Veeteede Ametile.

Uus või kasutatud väikelaev välisriigis, soov registreerida Eesti regisrisse.

Väikelaev tuleb esitada ülevaatuseks välisriigis koos vastavusdeklaratsiooni (kui on nõutud) ja omandiõigust tõendava dokumendiga Veeteede Ametile.

Kasutatud väikelaev, Eestis registris

Omanikuvahetuse vormistamiseks tuleb esitada registreerimistunnistus ja omandiõigust tõendav dokument Maanteeametile.

Kasutatud väikelaev, ostetud Eestis või toodud Eestisse, ei ole Eestis registris varem olnud.

Väikelaev tuleb esitada ülevaatuseks koos vastavusdeklaratsiooni (kui on nõutud) ja omandiõigust tõendava dokumendiga Maanteeametile või Veeteede Ametile.

Juhul kui puuduvad registrisse kandmiseks vajalikud andmed, teeb registreerimiseelse ülevaatuse Veeteede Amet.

Kasutatud väikelaev, on Eestis, kuid registris ei ole ja omandiõigust tõendavat dokumenti ka ei ole.

Juhul kui puuduvad registrisse kandmiseks vajalikud andmed, teeb registreerimiseelse ülevaatuse Veeteede Amet.

Juurde tuleb kirjutada seletuskiri võimalikult täpsete andmetega, kus on välja toodud olulised kuupäevad, aastaarvud, nimed ja olukorra kirjeldus.

Ise (enda tarbeks) ehitatud väikelaev, oluliselt ümberehitatud väikelaev ja alla 12m kogupikkusega laev (nt kalapaat)

Tehnilise ülevaatuse teeb Veeteede Amet.Ohutuse tagamiseks
 • veendu, millistes tingimustes kasutamiseks on paat mõeldud
 • kontrolli alati paadi ja varustuse korrasolekut
 • planeeri reisi ja jälgi ilmaolusid
 • teata kodustele, kuhu läksid ja millal plaanid tagasi jõuda
 • ära hinda oma oskusi ja teadmisi üle
 • seila selge peaga
 • pane selga päästevest
 • pane tähele teisi vee peal liiklejaid ja hoia keskkonda
 • võta alati kaasa kasutusvalmis sidevahend
Piiriveekogul
 • veendu, et oled teadlik riigipiiri (ajutise kontrolljoone) kulgemisest
 • registreeri minek ja kindlasti ka tagasitulek lähimas piirivalve kordonis

Lisainfot saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/113052011003

Ülesse