Klienditeenindus +372 5692 9000

Toote tagastamine

Tarbijal on õigus 14-päeva jooksul, arvates kauba kättesaamisest või tellimuse vormistamisest juhul, kui kaup ei ole veel tarbijani jõudnud, teatada Müüjale lepingust taganemise soovist ja nõuda kogu tasutud summa tagastamist. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui:

* tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades
* kaup, mis on “eritellimus” ja mille juures on teavitus taganemisõiguse mittekohaldumisest
* tegemist on avatava määrdeainega, keemiatoote või veesõiduki hooldustootega
* tegemist on kergelt puruneva või kiiresti rikneva ja kuluva kaubaga

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta tarbijal. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul selle kauba tagasi saatnud.

Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib tarbija seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@tommylyy.com Kirjas peab olema järgmine info: tellimuse number, tagastatav kaup ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse tarbija arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole tagastus jõudnud Müüjani või tarbija ei ole esitanud tõendit, et ta on selle asja tagasi saatnud, on Müüjal õigus viivitada.

Täida tagastusavalduse vorm siin:

Ülesse